థర్మల్ టెంపర్డ్ మరియు రసాయనికంగా బలోపేతం చేయబడిన గాజు మధ్య తేడా ఏమిటి?

థర్మల్లీ టెంపర్డ్ గాజు మూలకాల కూర్పును మార్చదు, కానీ గాజు యొక్క స్థితి మరియు కదలికను మాత్రమే మారుస్తుంది, రసాయనికంగా బలోపేతం చేయబడిన గాజు మూలకాల కూర్పును మారుస్తుంది.

ప్రాసెసింగ్ ఉష్ణోగ్రత:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ 600℃--700℃ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిర్వహించబడుతుంది (గ్లాస్ మృదువుగా చేసే బిందువుకు దగ్గరగా).

రసాయనికంగా బలపరచడం 400℃ --450℃ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిర్వహించబడుతుంది.

ప్రాసెసింగ్ సూత్రం:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ చల్లార్చడం, మరియు లోపల సంపీడన ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది.

రసాయనికంగా బలపరచబడినది పొటాషియం మరియు సోడియం అయాన్ భర్తీ + శీతలీకరణ, మరియు అది కూడా సంపీడన ఒత్తిడి.

ప్రాసెసింగ్ మందం:రసాయనికంగా బలపరచబడిన 0.15mm-50mm.

థర్మల్లీ టెంపర్డ్:3mm-35mm.

కేంద్రం ఒత్తిడి:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ గ్లాస్ 90Mpa-140Mpa: రసాయనికంగా బలపరిచిన గాజు 450Mpa-650Mpa.

ఫ్రాగ్మెంటేషన్ స్థితి:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ గ్లాస్ పాక్షికంగా ఉంటుంది.

రసాయనికంగా బలోపేతం చేయబడిన గాజు బ్లాక్.

వ్యతిరేక ప్రభావం:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ గ్లాస్ మందం ≥ 6mm ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

రసాయనికంగా బలోపేతం చేయబడిన గాజు <6mm ప్రయోజనం.

బెండింగ్ బలం: రసాయనికంగా బలపరచబడినది థర్మల్లీ టెంపర్డ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఆప్టికల్ లక్షణాలు:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ కంటే కెమికల్ స్ట్రెంగెన్డ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది.

ఉపరితల ఫ్లాట్‌నెస్:థర్మల్లీ టెంపర్డ్ కంటే కెమికల్ స్ట్రెంగెన్డ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది.